Aktivna starost na podeželju

Projekt financira:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 2014-2020 ( ESKRP) – 80%
Proračun Republike Slovenije – 20%

Obdobje trajanja projekta:

24 mesecev: november 2019 – november 2021
Vrednost projekta: 75.000 €

Cilji projekta:

Tekom projekta bi želeli razširiti nabor možnih dejavnosti na kmetijah ob vključevanju ranljivih skupin, ki jih preko socialnih programov spodbudimo k boljšemu socialnemu in družbenemu življenju. Hkrati pridobijo vključene osebe znanja o pomenu ohranjanja kmetijskih in zemljiških površin ter spretnosti, ki so povezane s pridelavo/predelavo hrane. Kmetije, ki bodo vključene v projekt, lahko s tem občutno razbremenimo, hkrati pa pridobijo prijatelja, partnerja oz. družabnika, s katerim lahko izboljšajo kvaliteto socialnega življenja.

Sedanja zakonodaja glede dopolnilnih dejavnosti na področju socialnega varstva je napisana v smeri, da kmetija nudi oskrbo z lastno pridelano hrano in prenočišče, namen našega projekta pa je ugotoviti možnost dopolnilne dejavnosti na kmetije v smeri socialnega servisa s posluhom za kmečko prebivalstvo, ki je na nek način specifično in ima tudi drugačne potrebe kot prebivalci mest. Na tem področju je kmečko prebivalstvo sigurno v podrejenem položaju in to želimo spremeniti.