Aktivna starost na podeželju

Projekt financira:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 2014-2020 ( ESKRP) – 80%
Proračun Republike Slovenije – 20%

Obdobje trajanja projekta:

24 mesecev: november 2019 – november 2021
Vrednost projekta: 75.000 €

Partnerji so si zadali naslednje cilje:

  • preučiti  in preizkusiti nove  možnosti dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v povezavi s socialnimi podjetji,
  • izobraziti kmete in zaposlene v socialnem podjetju, da bodo sposobni samostojno izvesti potrebne aktivnosti  za izvajanje dopolnilne dejavnosti
  • ustvariti vsaj eno delovno mesto,
  • medgeneracijsko sodelovanje,
  • ustvariti pogoje za novo delovno mesto na kmetiji,
  • seznaniti druge kmetije in socialna podjetja o rezultatih projekta,
  • ugotoviti potrebne spremembe na področju zakonodaje, ki bi  omogočile oz. olajšale razvoj novih oblik dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
  • zaradi potrditve našega dela bomo opravili zunanjo evalvacijo.

Tekom projekta bomo stremeli k različnim oblikam družabništva kot npr. družabništvo na domu (pogovor, branje, petje, družabne igre, miselne igre, ročna dela, likovno ustvarjanje, in podobna opravila), spremstvo pri opravkih izven doma (spremljanje in pomoč pri urejanju zadev na banki, pošti, občini, CSD, v trgovini, spremstvo na terapije, pregled pri zdravniku, v lekarno, spremljanje na različne prireditve, pokopališče, na sprehod, k prijateljem in sorodnikom,…) in pa vzdrževanje in vzpostavljanje stikov (stike z okolico, torej širjenje človekove socialne mreže v njegovem življenjskem okolju, spodbujanje in krepitev moči, obiskovanje v času hospitalizacije, seznanjanje z zdravim načinom življenja,…).

Poleg individualnega družabništva bomo stremeli tudi k izvajanju različnih skupinskih druženj in prostočasnih aktivnosti, rekreativnih dejavnosti in prireditev; pomoč pri izvajanju aktivnosti in druženj, predvsem z namenom kvalitetnega medgeneracijskega sodelovanja, saj mora biti vsak človek povezan z ljudmi vseh treh generacij – mlajšo, srednjo in starejšo.

Tekom projekta bi želeli razširiti nabor možnih dejavnosti na kmetijah ob vključevanju ranljivih skupin, ki jih preko socialnih programov spodbudimo k boljšemu socialnemu in družbenemu življenju. Hkrati pridobijo vključene osebe znanja o pomenu ohranjanja kmetijskih in zemljiških površin ter spretnosti, ki so povezane s pridelavo/predelavo hrane. Kmetije, ki bodo vključene v projekt, lahko s tem občutno razbremenimo, hkrati pa pridobijo prijatelja, partnerja oz. družabnika, s katerim lahko izboljšajo kvaliteto socialnega življenja.