Priprava projektov in tehnična pomoč pri projektih

Zadruga nudi pomoč prijaviteljem projektov na področju kmetijstva, varstva okolja in sodelovanja z ranljivimi skupinami prebivalstva v vseh fazah projektnega cikla.

Storitve obsegajo:

  • pripravo projektnih vlog,
  • študije izvedljivosti, študije stroškov in koristi,
  • pomoč pri izvajanju projektov,
  • pomoč pri administraciji in poročanju,
  • pomoč pri zaključevanju projektov,
  • opravljanje evalvacij projektov.

V preteklih letih smo pomagali različnim institucijam pri pripravi dokumentacije in izvedbi projektov.