Živi laboratorij

Z izrazom živi laboratorij (angl. Living Lab) označujemo k uporabniku usmerjen »ekosistem« odprtega inoviranja, kjer v oblikovanje rešitev sistematično vključujemo uporabnike, raziskovanje in procese inovativnosti in to v vsakdanjem okolju skupnosti in njihovih okvirih delovanja. To pomeni, da lahko ljudje sooblikujejo različne izdelke ali storitve, hkrati pa imajo boljše možnosti za zadostitev lastnih potreb in izražanje kreativnih potencialov v lokalnem okolju.

Verjamemo, da bomo najboljše in najbolj inovativne rešitve našli le, če bomo v njihovo oblikovanje in izvedbo vključili različne poglede in potrebe, zato sta soustvarjanje idej in sodelovanje v raziskovalnem procesu nujna.

Mesta za sodelovanje z našo zadrugo so vedno odprta; z vsakim novim članom, ki bi rad poiskal rešitve tako za lastne, kot skupne izzive se bogatimo, oblikujemo in razvijamo. Tudi zato je naša zadruga – živi laboratorij.