Svetovanje za starejše in invalide

Danes ima posameznik pri usmerjanju svojega življenjskega razvoja pred seboj bistveno daljše življenje in več pričakovanih zdravih let, kakor so jih imeli njegovi predniki, družbe pa se soočajo z staranjem prebivalstva. V razvitih državah je narasel delež nad 60 let starega prebivalstva iz nekdanjih 10 % na 20 % in se bo naslednjih desetletjih spet skoraj podvojil. 21. stoletja se je že v začetku prijelo poimenovanje stoletje starih ljudi, v nasprotju s predhodnim – stoletjem otroka. Daljše življenje in staranje družbe sta izhodišči za usmeritev posameznika in družbe v aktivno in zdravo staranje.

Med starejšimi in invalidi je zagotovo slaba informiranost o možnostih, ki so jim na voljo. Medtem ko mlajše generacije večino svojih odločitev potrjujejo s primerjavo različnih informacij, ki jih najdemo prek spleta, so starejši hendikepirani v toliko, ker so zamudili ta neznanski tehnološki razvoj.

Druga slabost je povsem človeška: s problemi starosti in invalidnosti se ne želimo soočati dokler ni nujno. In takrat, ko so postavljeni pred dejstva, je izbira žal relativno majhna.

Zbrali smo znanja različnih strokovnjakov, ki svetujejo in pomagajo rešiti vse vrste problemov:

  • osebno svetovanje in asistenca – analiza vaše osebne situacije, predlogi konkretnih možnih rešitev, pregled trenutnih razmer na trgu in priporočila izvajalcev. Pomoč, organizacija in izvedba.
  • pravno svetovanje (oporoke, zapuščinski postopki, pravila dedovanja…)
  • nepremičninsko svetovanje (prodaja, oddaja, nakup, najem, preureditev, prilagoditev bivalnega okolja…)
  • finančno svetovanje (ocena stanja, določitev ciljev, tveganja/donosnost, priporočila,…)