Izvajanje osebne asistence

Skladno z zakonom o osebni asistenci:

  • nudimo osebno asistenco vsem invalidom z veljavno odločbo, ne glede na diagnozo,
  • opravimo osebni razgovor z novim uporabnikom osebne asistence in na podlagi njegovih želja in potreb skupaj naredimo načrt izvajanja osebne asistence, ter izberemo osebnega asistenta,
  • našim uporabnikom osebne asistence poiščemo osebne asistente in jim nudimo naše dodatne ugodnosti, da lahko živijo polno in brezskrbno življenje,
  • imamo stroga nadstandardna merila pri iskanju, zaposlovanju in izobraževanju osebnih asistentov, ki jih z mesečno oceno njihovega dela pošteno nagradimo, tudi z dodatnimi ugodnostmi
  • Za uporabnike
  • Za asistente

Vsak posameznik, ki želi in potrebuje osebno asistenco, si po prejetju odločbe o pravici do osebne asistence, ki jo izda pristojni center za socialno delo, sam izbere izvajalca osebne asistence in se dogovori o pričetku izvajanja osebne asistence. ​Izvajalec osebne asistence mu poda prve informacije o načinu delovanja programa pri izvajalcu, o postopkih pridobitve osebnih asistentov in časovnem obdobju začetka izvajanju osebne asistence. Seznani ga s pravicami in dolžnostmi uporabnika, izvajalca in osebnih asistentov. ​Izvajalec svetuje in nudi pomoč pri iskanja rešitev za vsakega posameznika posebej, poišče primerne in odgovarjajoče asistente ter jih usposobi za izvajanje osebne asistence. Uporabnik z izvajalcem sklene Dogovor o izvajanju osebne asistence in drugih storitev v okviru programa osebne asistence (v nadaljevanju dogovor), ki ima veljavo pogodbe med uporabnikom, izvajalcem in osebnimi asistenti. Pripravi še Izvedbeni načrt osebne asistence, uporabnik ga podpiše in odda na CSD in lahko pričnemo z izvajanjem osebne asistence.