Družbena odgovornost

Če ne pokažemo, kaj počnemo, se drugi ne morejo zgledovati po nas in s tem nazadujemo tudi mi. Le izmenjava znanja, izkušenj, povezovanje in učenje drug od drugega bo krepilo naš razvoj. Ne le samozavesti posameznika, temveč razvoj celotne družbe. Ker posamezniki sestavljamo družbo, v kateri živimo, je natanko takšna, kot jo ustvarimo. Zato je pomembno, da se tega zavedamo vsak dan in da odgovorno delujemo najprej kot posamezniki ter da k temu spodbujamo tudi druge.

Naše vrednote:
Razvoj – spodbujanje trajnostnega razvoja,
Sodelovanje – spodbujanje aktivnega sodelovanja in partnerstva,
Strokovnost – skrb za usposobljenost kadra in spodbujanje nadgrajevanja znanja,
Prilagodljivost – prilagajanje potrebam posameznikov in okolja,
Zanesljivost – odgovoren odnos do dela, zaposlenih, poslovnih partnerjev in okolja.