Svetovanje na področju kmetijstva

Pospeševanje kmetijstva ali kmetijsko svetovanje je bilo včasih znano kot uporaba znanstvenih raziskav in novega znanja v kmetijski praksi z izobraževanjem kmetov. Zagotavljanje novih informacij ima zato pomembno vlogo v kmetijskem svetovanju. Vendar pa se je izkazalo, da je klasični pristop „prenosa tehnologije z obveščanjem kmetov“, ki se je v preteklosti pogosto uporabljal, pri obravnavi zapletenih vprašanj deloma omejen. Zlasti glede vključevanja okoljskih vprašanj v željo in potrebo kmeta po ustvarjanju dobička je potrebno dejavnejše sodelovanje. Prejšnji linearni model prenosa tehnologije (od znanstvenikov prek svetovalcev do kmetov) je zastarel in ga je treba zamenjati z interaktivnim modelom sistemov mrežnega povezovanja, saj znanje ustvarjajo tudi kmetje in zasebna podjetja ter raziskovalci na področju temeljnih in uporabnih raziskav. Zato mora celovit sistem kmetijskega svetovanja vključevati zelo raznolike komunikacijske in učne dejavnosti, ki jih za kmete organizirajo strokovnjaki z različnih področij, vključno s kmetijstvom, kmetijskim trženjem, zdravstvom, poslovnimi vedami in upravljanjem voda, pomembne pa so tudi povratne informacije, ki jih raziskovalci in organi dobijo od svetovalcev in kmetov.

Naše storitve obsegajo:

  • svetovanje pri trženju kmetijskih pridelkov in izdelkov,
  • svetovanje pri poslovnih odločitvah in investicijah na kmetijskih gospodarstvih,
  • izdelava vlog in poslovnih načrtov za kandidiranje na javne razpise,
  • izdelava agrarno ekonomskih analiz: izdelava kalkulacij, analiza posameznih panog, tehnoloških rešitev, analiza knjigovodskih podatkov,
  • izobraževanje s področja ekonomike kmetijstva,
  • sodelovanje z drugimi strokovnimi institucijami.