Društvo za izvajanje osebne asistence 3RRR / Društvo 3RRR

Društvo za izvajanje osebne asistence 3RRR / Društvo 3RRR

 

je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki delujejo kot izvajalec ali uporabnik osebne asistence ali so kako drugače pri svojem delu povezani s tem področjem.

Osebna asistenca je zbir storitev, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Storitve so prilagojene konkretnim potrebam posameznika, njegovim sposobnostim, željam, pričakovanjem in življenjskim razmeram.

Namen društva je organizacija izvajanja osebne asistence za člane in druge, ki so upravičeni do le-te. Poleg osebne asistence lahko društvo izvaja tudi druge dejavnosti, ki pomenijo doprinos k izboljšanju življenja posameznika.

Naši sodelavci

Nika Bizjak
predsednica/strokovna sodelavka
T: 031-348-653
E: nika.bizjak@gmail.com

 

Bizjak Jelica
vodja OA
T: 051-422-858
E: 3rrr@siol.net
E: jelica.bizjak@siol.net

Žolger Sabina
strokovni vodja OA
T: 031-833-800
E: info3rrr@gmail.com

Bizjak Nika
strokovna sodelavka
T: 031-348-653

Bizjak Alja
strokovna sodelavka
T: 051-316-183

Cilji društva so:

 • sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se nepoklicno, strokovno ali znanstveno, raziskovalno ukvarjajo z invalidskim varstvo in vključevanjem posameznikov v aktivnosti za samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev,
 • prizadevanje za visoko strokovno raven dela društva,
 • zavzemanje za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva,
 • seznanjanje članov in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva,
 • prirejanje dogodkov in prireditev,
 • spodbujanje strokovnega izpopolnjevanja članov društva

Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:

 • skrbi za izvajanje osebne asistence,
 • skrbi za dostojanstvo in neodvisnost uporabnikov,
 • skrbi za pravico do svobodne izbire in odločanja med postopkom uveljavljanja pravic do osebne asistence in njenim izvajanjem,
 • omogoča vključenost v družbo,
 • skrbi za zagotavljanje enakih možnosti ter dostopnosti,
 • skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov,
 • omogoča individualno obravnavo,
 • organizira predavanja, tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje, konference za svoje člane, izvajalce osebne asistence in uporabnike,
 • organizira javna predavanja s področja delovanja društva in tako stimulira zanimanje javnosti za to področje,
 • sodeluje pri aktivnostih, ki pomenijo izboljšanje izvajanja osebne asistence ,
 • spodbuja sodelovanje raziskovalnih institucij, univerz in posameznih strokovnjakov pri posameznih projektih društva,
 • spodbuja intenzivnost raziskovalne dejavnosti svojih članov,
 • skrbi za urejanje dokumentacije in potrebno poročanje.

 

Izvajanje osebne asistence