Svetovanje na področju varstva okolja in ekotehnologije

V želji po čim prejšnjem izhodu iz gospodarske krize države nižajo družbene in okoljske standarde. Odločevalci nam sporočajo, da ima pri dejavnostih, ki močno posegajo v naravo, gospodarstvo prednost. Visoki dobički, ki jih ustvarjamo na račun okolja in ki še poglabljajo njegovo degradacijo, nam na dolgi rok zmanjšujejo kakovost bivanja. Okolje ima svoje omejitve, ki jih moramo spoštovati. Tako visoka stopnja potrošnje, kot smo ji priča dandanes lahko rezultira le v uničenju ekosistemov in kakovosti življenja na Zemlji.

Ekotehnologija je metoda oblikovanja prihodnjih družb v ekoloških okvirih. Je uporabna znanost, ki si prizadeva za zadovoljevanje človekovih potreb in hkrati povzroča minimalne ekološke motnje z izkoriščanjem in manipuliranjem naravnih sil, da bi izkoristila njihove koristne učinke.

Ekotehnologija zahteva razumevanje struktur in procesov ekosistemov in družbe. Ves trajnostni inženiring, ki lahko zmanjša škodo ekosistemov, sprejme ekologijo kot temeljno osnovo in zagotovi ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj, se lahko šteje za obliko ekotehnologije. Trajnostni razvoj zahteva izvajanje okolju prijaznih tehnologij, ki so učinkovite in prilagojene lokalnim pogojem. Ekotehnologija omogoča izboljšanje gospodarskih učinkov ob hkratnem zmanjšanju škode za okolje.

Naše storitve:
– svetovanje pri povečanju učinkovitosti ob izbiri in uporabi materialov in virov energije,
– svetovanje pri nadzoru vpliva na ekosisteme,
– svetovanje pri minimizaciji in reciklaži odpadkov,
– svetovanje pri uvajanju sistemov ravnanja z okoljem v proizvodnem in storitvenem sektorju,
– svetovanje pri zmanjševanju negativnih učinkov proizvodnje in transporta,
– svetovanje pri načrtovanju izboljševanje ogroženega okolja,
– svetovanje pri razvoju dejavnosti za večjo ozaveščenost javnosti o potrebi po varstvu okolja in spodbujanju trajnostnega razvoja.