Vloge in obrazci

Podatki in dokumenti potrebni za IZVAJANJE OSEBNE ASISTENCE pri novem uporabniku

Potrebni dokumenti, ki nam jih prinesite na razgovor in ureditev dokumentacije:

 1. Odločba o izvajanju osebne asistence CSD
 2. Vrednotnica za osebno asistenco CSD
 3. Mnenje o številu ur pripadajoče osebne asistence
 4. Odločba o diagnozi uporabnika
 5. Odločba o dodatku za pomoč in postrežbo CSD
 6. Dogovor z VDC ali OŠ o številu opravljenih ur
 7. Potrdilo/ pooblastilo o zakonitem zastopstvu (dobite na upravni enoti)
 8. Osebna izkaznica
 9. Potrdilo o Davčni številki

Vloga za uveljavljanje pravice do osebne asistence

Vloga za pomoč in postrežbo

Zahtevek za podatke iz kazenske evidence

Vloga ZPIZ za delovno dobo

Podatki in dokumenti potrebni za zaposlitev novega OSEBNEGA ASISTENTA

 

Izpolnite vlogi, jih pošljite v potrditev na ZPIZ in MNZ, ter nam jih prinesite potrjene:

 • Vloga za ZPIZ
 • Zahtevek za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Potrebni dokumenti, ki nam jih prinesite na razgovor in ureditev dokumentacije:

 1. Osebna izkaznica
 2. Potrdilo o Davčni številki
 3. Bančno kartico z vašim TRR
 4. Potrdilo o opravljenem usposabljanju za osebne asistente ( če ste ga že opravili )

Podatki in dokumenti potrebni za novega pogodbenega S.P. osebnega asistenta

Izpolnite Zahtevek za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ga pošljite v potrditev na MNZ,
ter nam ga potrjenega prinesite

Potrebni dokumenti, ki nam jih prinesite na razgovor in ureditev dokumentacije:

 1. Osebno izkaznico
 2. Potrdilo o Davčni številki
 3. Bančno kartico z vašim TRR
 4. Potrdilo o opravljenem usposabljanju za osebne asistente (če ste ga že opravili)
 5. Matično številko s.p. (dobite jo dva dni po registraciji s.p.)