Za asistente

Vas zanima delo osebnega asistenta?

Pošljite nam svojo ponudbo za delo. Vpisali vas bomo v evidenco kandidatov za delo osebnega asistenta. V primeru, ko potrebujemo novega osebnega asistenta vas lahko povabimo na razgovor, kjer uporabnik izbere za svoje potrebe in lastnosti primernega osebnega asistenta.

Za delo osebnega asistenta je potrebna empatija, zanesljivost in prilagodljivost, zaželena pa je vsaj IV stopnja izobrazbe in izkušnje pri delu z invalidi.

 

 

Prednosti za osebne asistente zaposlene pri Društvu 3RRR:

 • Redna izobraževanja in usposabljanja
 • Strokovno vodenje in podpora
 • Redna zaposlitev ali delo preko s.p. in redno plačilo s vsemi dodatki k plači

Kdo je lahko osebni asistent?

Osebni asistent je lahko oseba, ki:

 • je polnoletna
 • je poslovno sposobna
 • ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti oziroma diskriminatornega ravnanja na podlagi invalidnosti po drugih predpisih in
 • ima opravljeno usposabljanje po ZOA

Osebni asistent lahko opravlja delo pri izvajalcu osebne asistence:

 • na podlagi pogodbe o zaposlitvi
 • kot samostojni podjetnik posameznik
 • po podjemni pogodbi in popoldanski s. p. – samo za čas nadomeščanja redno zaposlenih asistentov

Naloge osebnega asistenta

 • izvaja vso potrebno pomoč po navodilih in v skladu z željami in potrebami uporabnika. Pomoč zajema vsakodnevna opravila, ki jih posameznik zaradi svojega hendikepa ne zmore opravljati sam
 • izvaja nego in drugo osebno pomoč uporabnika
 • opravlja gospodinjska opravila po navodilih in pod nadzorom uporabnika
 • varno ravna in uporablja gospodinjske, medicinsko tehnične, ortopedske pripomočke in opremo, ki jo potrebuje uporabnik
 • spremlja uporabnika pri vsakodnevnih opravilih
 • vozi uporabnika z uporabnikovim ali svojim vozilom
 • spremstvo in pomoč na delovnem mestu ali v izobraževalnem procesu
 • v nujnih primerih nadomešča asistenta pri drugih uporabnikih
 • vodi lastno evidenco dela
 • druga dela po navodilih delodajalca

Naštete naloge predstavljajo splošni okvir dela, ki ga osebni asistenti opravljajo po navodilih in ob prisotnosti uporabnikov.