Svetovanje na področju kmetijstva

Pospeševanje kmetijstva ali kmetijsko svetovanje je bilo včasih znano kot uporaba znanstvenih
raziskav in novega znanja v kmetijski praksi z izobraževanjem kmetov…

Svetovanje na področju varstva okolja in ekotehnologije

V želji po čim prejšnjem izhodu iz gospodarske krize države nižajo družbene in okoljske standarde. Odločevalci nam sporočajo, da ima pri dejavnostih,
ki močno posegajo v naravo, gospodarstvo prednost. Visoki dobički, ki jih ustvarjamo na račun okolja
in ki še poglabljajo njegovo degradacijo, nam na dolgi rok zmanjšujejo kakovost bivanja…

Pomoč starejšim osebam

 

Med starejšimi in invalidi je zagotovo slaba informiranost o možnostih, ki so jim na voljo.

Medtem ko mlajše generacije večino svojih odločitev potrjujejo s primerjavo različnih informacij,

ki jih najdemo prek spleta, so starejši hendikepirani v toliko, ker so zamudili ta neznanski tehnološki razvoj…

l

Pobude in predlogi

Pohvale in pritožbe

Uporabne povezave

Projekt - Aktivna starost na podeželju

3RRR - Kdo smo?

Poslanstvo zadruge je ustvarjanje vključujoče družbe ter spodbujanje družbene odgovornosti z uvajanjem trajnostnih

modelov sodelovanja, sledljivosti in preglednosti poslovnih procesov in ob tem prilagoditev delovnih mest za zaposlovanje

posameznikov iz ranljivih skupin in spreminjanje nakupnih navad v smeri manjše potrošnje

Več o nas