Za uporabnike

Kdo je upravičen do osebne asistence ?

 • posameznik z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev
 • je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v RS ali tujec, ki ima stalno prebivališe v RS
 • je star od 18 do 65 let
 • Vsakemu, ki izpolnjuje pogoje, ne glede na dohodek ali premoženje, je zagotovljena osebna asistenca pod enakimi pogoji

Kako uveljavljati pravico do osebne asistence?

 • Vlogo za pridobitev pravice do osebne asistence predložite na CSD
 • Strokovna komisija izdela mnenje o upravičenem številu ur na podlagi katerega CSD izda odločbo o pravici do osebne asistence
 • Na podlagi odločbe v Društvu 3RRR za vaše potrebe zaposlimo osebnega asistenta, katerega si lahko izberete sami

Storitve osebne asistence so:

 • storitve, namenjene osebni pomoči
 • pomoč v gospodinjstvu, dnevnih opravilih
 • spremstvo
 • pomoč na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu; pomoč pri komunikaciji

Skrb za uporabnike:

 • Osebni odnos in poglobljen pristop
 • Upoštevamo vaše individualne potrebe
 • Brezplačno svetovanje
 • Strokovno načrtovanje, izvajanje in spremljanje osebne asistence
 • 24 urna telefonska podpora
 • Uporabnik sodeluje in odloča pri izbiri osebnega asistenta, osebno asistenco lahko nudi tudi družinski član
 • Individualna izobraževanja za uporabnike in zakonite zastopnike na domu uporabnika
 • Priprava urnika dela osebnega asistenta glede na individualne potrebe uporabnika

Sodelovanje z uporabniki

Za vas smo na voljo vse dni v tednu po telefonu 031-833-800, preko maila info3rrr@gmail.com ali Facebook strani 3RRR.
Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z osebno asistenco ali uveljavljanja pravic iz naslova invalidnosti, nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo svetovali.

Za individualni osebni pogovor se lahko naročite v naši pisarni, po dogovoru pa lahko svetovanje in pogovor opravimo tudi na vašem domu.

Storitve osebne asistence pripravimo v sodelovanju z vami in prilagodimo individualnim potrebam in željam posameznega uporabnika.