Aktivna starost na podeželju

Projekt financira:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 2014-2020 ( ESKRP) – 80%
Proračun Republike Slovenije – 20%

Obdobje trajanja projekta:

24 mesecev: november 2019 – november 2021
Vrednost projekta: 75.000 €

Opis projekta:

Današnja družba se sooča s številnimi problemi, za katere pa pogosto ne najdemo pravega načina za reševanje. Socialno podjetništvo zagotavlja razvoj dejavnosti, ki so pomembne za reševanje določenih družbenih problemov, spodbuja iskanje inovativnih poslovnih rešitev ter sodelovanje in zagotavlja ustvarjanje novih, kakovostnih delovnih mest. Na podeželju in v kmetijstvu so velike možnosti za razvoj socialnega podjetništva. Okolje je ustrezno, saj je ravno to okolje uspelo ohraniti povezanost med ljudmi, medsebojno sodelovanje, povezovanje, kar je eden ključnih elementov socialnega podjetništva in idej, kot so povezovanje kmetij s ciljem skupne ponudbe in trženja, oskrbovanja javnih institucij z lokalno pridelano hrano, do zaposlovanja invalidov in drugih ranljivih skupin na kmetijah pri opravilih, ki jih lahko opravljajo in oskrbovanje starejših na kmetijah.

Vprašanje kakovosti življenja v starosti postaja vedno aktualnejše v kontekstu vedno daljše življenjske dobe in vedno večjega števila starejših, pri čemer je poudarek predvsem na samostojnem in polnem življenju.

Razlika med socialno ekonomskim standardom med podeželskimi in urbanimi območji je očitna in je na podlagi raziskav s področja ruralne sociologije možno ugotoviti kar nekaj kazalnikov kmečke (podeželske) revščine, tako materialne kot socialne in tudi odmaknjenih podeželskih skupnosti. Kmetije, na katerih živijo le starejši ljudje in so brez naslednika, so kot gospodarske enote neperspektivne, zato je pričakovati zmanjševanje življenjske ravni tistih, ki na njej živijo. Neperspektivne so tudi kmetije, katerih nasledniki ne dobijo partnerja in si ne ustvarijo družine, ki je bistvenega pomena za obstoj in napredek kmetije. Osamljenost, alkoholizem in depresivnost so tako neogibni spremljevalci samskih kmetov in kmetic. Bolezen in odsotnost nege starejših bolnih kmetov in kmetic te neredko odrine na samo družbeno obrobje ali celo na rob preživetja. Pomanjkljiva zdravstvena, vzgojna, izobraževalna in kulturna infrastruktura sama sebi postavlja kmete in druge prebivalce podeželja vseh generacij v podrejen položaj v primerjavi s prebivalci urbanih naselij.

Namen izvajanja projekta je ljudem zagotovitvi kvalitetno in varno bivanje v domačem okolju/kmetiji ter zadovoljitev nematerialnih človeških potreb po medčloveških odnosih. Gre za dobro podporo storitvi socialne oskrbe na domu, predvsem pri vzpostavljanju in ohranjanju socialnih stikov. Gre za storitev, ki ljudem omogoča pogovore, druženje in tudi spremljanje po vsakdanjih in nujnih opravkih ali na sprehod, ki bodo tako postali bolj varni. Prispevali bomo k večji vključenosti ranljivih skupin; oseb, ki so starejše od 65 let, invalidne, kronično bolne, gibalno ali senzorno ovirane, k lažji dosegljivosti pomoči pri opravljanju gospodinjskih opravil in vzpostavljanju socialnih stikov pri ljudeh, ki si tega zaradi svojega socialnega položaja ne morejo privoščiti, k razvijanju pomoči in samopomoči za starejše ter k večjemu zadovoljstvu in vitalnosti uporabnikov.

Sedanja zakonodaja glede dopolnilnih dejavnosti na področju socialnega varstva je napisana v smeri, da kmetija nudi oskrbo z lastno pridelano hrano in prenočišče, namen našega projekta pa je ugotoviti možnost dopolnilne dejavnosti na kmetije v smeri socialnega servisa s posluhom za kmečko prebivalstvo, ki je na nek način specifično in ima tudi drugačne potrebe kot prebivalci mest. Ker dopolnilna dejavnost v smeri, ki jo nakazujemo še ni opredeljena, tudi kmetije ne morejo podati obveze registracije dopolnilne dejavnosti na tem področju. Je pa kmečko prebivalstvo na področju socialnega varstva sigurno v podrejenem položaju in večino bremena nosi kmečka gospodinja, kar želimo spremeniti.