Aktivna starost na podeželju

Projekt financira:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 2014-2020 ( ESKRP) – 80%
Proračun Republike Slovenije – 20%

Obdobje trajanja projekta:

24 mesecev: november 2019 – november 2021
Vrednost projekta: 75.000 €

Opis projekta:

Današnja družba se sooča s številnimi problemi, za katere pa pogosto ne najdemo pravega načina za reševanje. Socialno podjetništvo zagotavlja razvoj dejavnosti, ki so pomembne za reševanje določenih družbenih problemov, spodbuja iskanje inovativnih poslovnih rešitev ter sodelovanje in zagotavlja ustvarjanje novih, kakovostnih delovnih mest. Na podeželju in v kmetijstvu so velike možnosti za razvoj socialnega podjetništva. Okolje je ustrezno, saj je ravno to okolje uspelo ohraniti povezanost med ljudmi, medsebojno sodelovanje, povezovanje, kar je eden ključnih elementov socialnega podjetništva in idej, kot so povezovanje kmetij s ciljem skupne ponudbe in trženja, oskrbovanja javnih institucij z lokalno pridelano hrano, do zaposlovanja invalidov in drugih ranljivih skupin na kmetijah pri opravilih, ki jih lahko opravljajo in oskrbovanje starejših na kmetijah.

Razlika med socialno ekonomskim standardom med podeželskimi in urbanimi območji je očitna in je na podlagi raziskav s področja ruralne sociologije možno ugotoviti kar nekaj kazalnikov kmečke (podeželske) revščine, tako materialne kot socialne in tudi odmaknjenih podeželskih skupnosti. Namen izvajanja projekta je ljudem zagotovitvi kvalitetno in varno bivanje v domačem okolju/kmetiji ter zadovoljitev nematerialnih človeških potreb po medčloveških odnosih. Gre za dobro podporo storitvi socialne oskrbe na domu, predvsem pri vzpostavljanju in ohranjanju socialnih stikov. Gre za storitev, ki ljudem omogoča pogovore, druženje in tudi spremljanje po vsakdanjih in nujnih opravkih ali na sprehod, ki bodo tako postali bolj varni. Prispevali bomo k večji vključenosti ranljivih skupin; oseb, ki so starejše od 65 let, invalidne, kronično bolne, gibalno ali senzorno ovirane, k lažji dosegljivosti pomoči pri opravljanju gospodinjskih opravil in vzpostavljanju socialnih stikov pri ljudeh, ki si tega zaradi svojega socialnega položaja ne morejo privoščiti, k razvijanju pomoči in samopomoči za starejše ter k večjemu zadovoljstvu in vitalnosti uporabnikov.